Вярно ли е представена науката в сериала В обувките на Сатаната?

СЛЕДВАЙ