Представете си това: Океани, пълни с боклук

axn-ocean-pollution-index
Свежо
Нека не превръщаме океаните и моретата в сметища!