Звездни рейнджъри 2: Герои на Федерацията

AXN - място на герои!

axn-hero_of_the_federation

Относно Звездни рейнджъри 2: Герои на Федерацията

Отново се връщаме на бойното поле, където най-добрата пехотна единица на Федерацията бавно губи битката с извънземните буболечки-човекоядци. Те са на светлинни години от най-близката въоръжена подкрепа и са затворени в капана на една изоставена станция. Сега, когато времето преди базата изцяло да се срути, изтича, се появява нова, още по-страшна опасност, на място, където никой не я очаква.

СЛЕДВАЙ