История в храм "Червения лотос"

AXN - място на герои!

axn-story_in_the_temple_red_lily

Относно История в храм "Червения лотос"

Екшън филмът "История в храм "Червената лилия"" е разказ за храмa на Шаолин, който по време на династията Сун попада под контрола на хора, които искат да поемат управлението на Китай.

СЛЕДВАЙ