Звездите също са грозни, ако ги видите достатъчно отблизо

СЛЕДВАЙ