Класики, които изненадващо се провалят на т.нар. Бекдел тест

СЛЕДВАЙ