Ако звездите нямаха отличителния цвят на очите си

СЛЕДВАЙ