Специален отряд: Всички специални приспособления, джаджи и превозни средства, които използват

S.W.A.T.: All the special gear, gadgets, and vehicles they use
Фото галерии
Когато част от специалния отряд се нуждаете от толкова много неща, за да си вършите добре работата. Ето наръчник на нещата, които трябва да използвате