Емблематични злодеи ... които едвам присъстват във филмите

Iconic villains... who were barely in the movie
Фото галерии
Ето как се възползват максимално от времето си на екрана!

Максимално заплащане за минимална работа

Maximum pay for minimum work
Фото галерии
Тези актьори успяват да сключат страхотни сделки!