Кариера

„С широкия спектър от съдържание, в което влизат всички жанрове, и милионите зрители от цял свят, разнообразието и приобщаването са в сърцевината на бизнеса на „Сони пикчърз ентъртейнмент” (СПЕ).

Полагайки усилия за максимално разнообразие и приобщаване, ние се стараем да оценим по достойнство всеки талант, да подкрепяме разнообразието и да ценим индивидуалния принос към една многообразна и глобалната работна сила. В проучване за 2012 г., служителите на СПЕ съобщават за значително увеличаване на тяхното чувство за приобщеност на работното място, в сравнение с резултатите от предишното проучване от 2010 г.

СПЕ е работодател, който дава равни възможности на своите служители, както в своята политика така и във всички свои практики и процедури. Това означава, че нито един настоящ или потенциален служител на компанията, няма да получи незадоволително отношение на база неговата раса, възраст, вяра, сексуална ориентация, цвят на кожата, националност, етнически произход, физическо съсояние, религия, пол, семейно положение или принадлежност към който и да е профсъюз или синдикат.”

https://www.sonypicscareers.com/

СЛЕДВАЙ