Разрушение

axn-demolition
Program: Movie
ЖИВОТ: Нужни са някои промени

Интрото на "Макгайвър" без музика е по-забавно, отколкото очаквате

axn-mcgyver-musicless-intro-1600x900
Свежо
Да гледаш това е фантастично преживяване!