Полицейски случаи, разрешени с помощта на медиуми

mediumtb
Фото галерии
Понякога полицаите се нуждаят от малко свръхестествена помощ!