Заразно зло: Апокалипсис

AXN - място на герои!

axn-resident_evilapocalypse

Относно Заразно зло: Апокалипсис

Алис, избягала от фармацевтичната корпорация "Ъмбрела", открива, че Ракун Сити е превзет от немъртвите. Заедно с група оцелели, която включва Джил Валентин, тя трябва да намери дъщерята на д-р Чарлз Ашфорд, който след това ще им осигури път за излизане от града, преди той да бъде взривено от "Ъмбрела" в опит за прикриване. Междувременно те са преследвани от Немезида, още един от експериментите на корпорацията.

СЛЕДВАЙ