Петте пръста на смъртта

Само по AXN!

axn-king_boxer

Относно Петте пръста на смъртта

Жи-Хао е млад боксьор с обещаващо бъдеще, който се обучава в школата на уважавания Шен Чин Пеи. Но един богаташ на име Мин, заедно с глезения си син, крои заговор срещу школата. Те канят карате експерти от Япония, за да отслабят школата на Шен преди състезанието. Лошите обвиняват Жи-Хао в малодушие и когато той им отвръща, те чупят ръцете му. Учителят Шен вече е отличил Жи-Хао като своя най-обещаващ ученик и му дава тайна книга за Железния юмрук. Жи-Хао продължава с обучението, но Хан Лу му завижда и го предава на лошите. Може ли Жи-Хао да спечели въпреки всичко?    

СЛЕДВАЙ