Операция "Край на играта"

AXN - място на герои!

Upcoming Airings of Операция "Край на играта"

close
Неделя, 29 Ноември
Operation: Endgame
Епизод 1
Понеделник, 30 Ноември
Operation: Endgame
Епизод 1
operation_-_endgame_940x529

Относно Операция "Край на играта"

Two teams of government assassins work out of a top-secret underground facility using code names from the Tarot deck. When "The Fool" arrives for his first day at work, he discovers his boss has been killed under mysterious circumstances. He must quickly find the killer before the whole place blows up.

Два екипа убийци, назначени от правителството, работят от строго секретно подземно съоръжение, използвайки кодови имена от колодата карти Таро.Когато „Глупакът“ се появява за първия си работен, той открива, че шефът му е убит при мистериозни обстоятелства. Трябва бързо да намери убиеца, преди цялото място да се взриви.

СЛЕДВАЙ