Мистериите на Хейли Дийн: Убийство, с любов

AXN - място на герои!

Hailey Dean Mystery: Murder, with Love

Относно Мистериите на Хейли Дийн: Убийство, с любов

Бившият прокурор Хейли Дийн вече е терапевт. Когато пациентката ѝ е разпитана за внезапната смърт на родителите ѝ, предишната работа на Хейли се оказва полезна, за да докаже нейната невинност.

СЛЕДВАЙ