Мистериите на Хейли Дийн: 2+2 = Убийство

AXN - място на герои!

Hailey Dean Mystery: 2 + 2 = Murder

Относно Мистериите на Хейли Дийн: 2+2 = Убийство

Племенницата на Хейли има съобщение за бившата прокурорка. Учителката по музика на момиченцето, която е и основна сила зад събирането на средства за ремонт на училището, е искала да разговаря с нея като бивш прокурор. Тъй като учителката изчезва, Хейли разследва и намира кръв. Полицията разпитва всички учители.

СЛЕДВАЙ