Коледна песен за Ийв

AXN - място на герои!

It's Christmas, Eve

Относно Коледна песен за Ийв

Като временен училищен надзирател, Ийв е отговорна за съкращаването на бюджетите на училищата. Но когато потърпевши са и децата в родния ѝ град, това вече е лично. Ийв се
оказва в трудно положение, когато ѝ е възложено да затвори неуспешната музикална програма на училището, а музикалното ѝ минало не ѝ дава мира.

СЛЕДВАЙ