Братство – легендата за Винету се завръща 2

AXN - място на герои!

Brotherhood - The Legend of Winnetou Returns II.

Относно Братство – легендата за Винету се завръща 2

Дивият Запад през 60-те години на ХХ век: Карл Мей, ентусиазиран инженер от Европа, пристига в САЩ. Той е готов да помогне за постигането на прогреса в тази спираща дъха пустош. Той скоро осъзнава, че богатствата, които тази млада страна може да предложи, привличат и демоните от стария континент. Алчността съпътства повечето му съвременици и нарушава живота на много от местните жители. При първото си пътуване до пустинята, Карл Мей е ранен и взет в плен от сина на вожда на апашите Винету. Той е излекуван от красивата сестра на Внету Ншо-чи и двамата се влюбват един в друг. Очаква се Карл да проучи земя, принадлежаща на апашите, което се оказва и опасно начинание. Но точно когато каузата успява да събере апахите и бледоликите, кръвопролитието отново разделя двете воюващи групи, като тепърва предстоят още по-ожесточени битки.

 

The Wild West in the 1860s: Karl May, an enthusiastic engineer from Europe arrives in the U.S. He is ready to help bring the benefits of progress to this breathtaking, seemingly untamed wilderness. With the best of intentions, he must soon realize that the riches this young country has to offer also invite the demons of the old continent. Greed drives most of his peers and violently disrupts many of the natives. On his first trip to the desert, Karl May is injured and taken prisoner by the son of the Apache chief, Winnetou. He is nursed back to health by Winnetou's beautiful sister Nscho-tschi, and the two fall in love. Karl is expected to survey land belonging to the Apaches – a dangerous undertaking. But just when he succeeds in bringing the Apaches and Whites together, bloodshed once again separates the two warring factions in anticipation of fiercer battles to be waged.

СЛЕДВАЙ