Борба за живот

AXN - място на герои!

axn-struggle_through_death

Относно Борба за живот

В това приключение двама млади мъже са отвлечени и затворени в отдалечена златна мина от здравите охранители на злия Чинг Куе. За да избягат и да сложат край на ужасното управление на Куе, смелите герои трябва да спечелят подкрепата на своите съкилийници.

СЛЕДВАЙ